Gözyaşı Kanalı Endoskopik Ameliyatı | EyeSurgeryAntalya

Gözyaşı kanalı tıkanıklıkları en sık, yeni doğan bebeklerde ve 40 yaşlarına gelmiş kadınlarda görülmekle birlikte tüm yaşları ve her cinsi tutabilir. Bebeklerde müdahale için 1 yaşına kadar beklenir ancak yetişkinlerde hemen müdahale edilmelidir. Bebeklerde bir yaşına kadar masaj tedavisi uygulanır. Eğer açılmazsa müdahale yapılır. İlk müdahale sondalamadır. Ameliyat ön planda tutulmaz. Erişkinde bunun aksine hemen müdahale edilmelidir. İlk müdahale lavaj uygulamasıdır. Kanala girilerek basınçlı sıvı verilir.

Ancak her göz sulanması gözyaşı kanalı tıkanıklık’ anlamına gelmez.

1.gözün soydam tabakası yada damarlı bölgenin tahrişi sonucu refleks olarak göz yaşı salgısı artabilir. Bu durumlar; aleıji, göze yabancı cisim kaçmaları, yakıcı maddelere maruz kalması ve yaralanmalardır.

2.Gerçek anlamda gözyaşı kanalı tıkanıklıkları olabilir. Gözyaşı kanalı tıkanıklıklarının Sebepleri; burun kemiği eğrilikleri, göz enfeksiyonuna bağlı kanal tıkanmaları, uzun süren aleıjiler olabilir, burun içinde et büyümeleri, bu bölgeye alman darbeler olabilir.

3.Bir de kanalda gerçek anlamda tıkanıklık olmadığı halde sulanmaya neden olalı durumlar vardır ki; buda pompa yetersizliğidir. Alt göz kapağının gevşekliği, yüze gelen siııirleriıı felci veya göz kapağı kaslarııım güçsüzlüğtine bağlı olabilir.


Ancak hastada gerçek anlamda bir gözyaşı kanalı tıkanıklık, olup olmadığını anlamak için muayene olması gereklidir. Çünkü yeni doğan bebeklerde göz tansiyonu yükselmesi, gözde yaralanmalar, göze yabancı cisim kaçmaları ve aleıjide gözde sulanmaya sebep olabilir.


Erişkinde aleıji, kirpiklerin içe dönmesi, gözün soydam tabakasının zedelenmesi, yüz felci, kapak bozuklukları, yüz yaralanmaları gibi sebeplerde olabilir.

Gözyaşı kanal tıkanıklıkları herhangi bir seviyede olabilir; kanal ağzı darlığı olabilir, giriş kanalı tıkanıklık, olabilir ya da kesenin kedisinin tıkanıklık’ yada yapışıklığı olabilir.
Gözyaşı kanalı tıkanıklıkları sık sık enfeksiyonlara sebep olur bu enfeksiyonlar tedavi edilmez ise enfeksiyon kapaklar ve yüze yayılma eğilimi gösterir. Bumin sonucunda orbita selüliti, sinüzit hatta menenjit bile gelişebilir. Gözyaşı kanalı tıkanıklığı olan hastalarda katarakt ameliyatlarında enfeksiyon riski vardır.
Gözyaşı kanalı tıkanıklıklarının tedavisi cerrahi yolla yapılır. Öncelikle çocuklarda probing (sondalama) yöntemi uygulanır. Eğer kanal açılmıyor ise 4 yaşına kadar olan çocuklarda ritleng tiipü uygulanabilir. Dört yaşından büyük çocuklarda aynı erişkindeki cerrahi yöntemler uygulanır.
Erişkinde önce lavaj uygulanır, lavaj(gözyaşı kanalı içine basınçlı sıvı verilmesi) uygulamasından başarı elde edilemiyorsa cerrahi yöntem uygulanır. Bu gün en çok uygulanan 2 cerrahi yöntemi; 1- video kamera yardımı ile burun içerisiınden yeni bir kanal açılarak burun içerisine silikon tüp konulur. Bu tüp yaklaşık 3 ay burada bırakılarak yara iyileşmesi esnasında kanalın kapanması engellenir. Kapalı bir yöntemdir. 2- diod lazer ile kanala girilmesi: karbonize bir yöntemdir. Cihaz adeta koter tarzında burun içerisine kanal açarak girer.
Bu iki yöntem dışında eskiden sıkça uygulanan açık cerrahi yöntemde vardır. Bu yöntemde bulun sırtı ile göz arasında bir bölgeden cilt, cilt altındaki dokulara ve kemik doku açılarak buruna tüp konulmaktadır. Açık cerrahi yöntem olması nedeniyle fazla tercih edilmemektedir.

Bize Ulaşın

info@eyesurgeryantalya.com

Telefon: +90 532 232 56 10

Güzeloba, 2246. Sk. No:75, 07230 Muratpaşa/Antalya

Bize Mesajla Ulaşın

© 2021 EYE SURGERY ANTALYA. Tüm Hakları Saklıdır. | Tekhiz Web Solutions

TurkeyEnglishGerman
Need Help?