Fakik İOL (Yüksek Miyop-Hipermetroplar)​ EyeSurgeryAntalya

HİPERMETROPİ NEDİR?

Göz küresi genellikle normalden kısadır. Bu hastalar yakını görmek. zorlanırlar. Nadiren kornea bozukluğuna ya da merceğin normalden daha ince olmasına bağlıdır. Normalde bütün çocuklar orta derecede hipermetropi ile doğar. Ancak çocuk büyüdükçe hipermetropi düzelir. Çocuklarda merceğin uyumu (esnemesi) fazla olduğundan bu hipermetropi  sorun yaratmaz.
Hipermetropi özellikle yüksek olduğu zamanlarda çocuklarda şaplıkla birlikte olabilir. Çocuklar yüksek hipermetropi de yakını görebilmek için göz kaslarını aşırı kasabilir. Buda içe kaymayı açık hale getirebilir. Hipermetropi’nin nedeni genellikle kalıtsaldır. Hastada baş ağrısı ve okumaya karşı ilgisizlik olabilir.
Hipermetropi de görüntü sarı noktanın (görme noktası) arkasına düşer.

Miyopi Nedir ?

Miyopi, değişik nedenlere bağlı olarak ışınların ratina da görme noktası önünde odaklanması sonucu net görüş bozukluğudur. Miyopinin en sık nedeni, gözün ön arka çapının normalden uzun olmasıdır. Lensin ( göz merceğinin) normalden şişkin olması da başka bir Miyopi nedenidir.
Miyopide uzaktaki cisimler net görülemez. Miyopi sıklıkla kalıtsaldır ve genellikle çocukluk yaşlarında ortaya çıkar. Vücut büyüdükçe gözün ön arka uzunluğu da artar böylece Miyopi de artar. Miyopi nadiren göz merceğinin yada kornea nın (ön saydam tabaka) şekline bağlı olur.

Fakik iol Tedavisi Nedir ?

Yüksek refraksiyon kusuru (miyopi, hipermetropi) nedeni ile veya kornea inceliği nedeni ile EXCİMER LASER olamayan hastalarda tercih edilen bir yöntem olup gözün ön segmetine (irise fikse = İris claw) veya arka segmentine lens önüne yapay mercek (İOL) yerleştirilmesidir.

Bu tedavi yöntemi ile çok yüksek derecelerdeki miyopi ( -25.00 D) düzeltilebilmektedir. Daha yüksek refraksiyon kusurlarının ve astigmatizmanın düzeltilmesinde FAKİK İOL İMPLANTASYONU ile birlikte EXCİMER LASER ve/veya ASTİGMATİK KERATOTOMİ birlikte uygulanabilmektedir.

Bize Ulaşın

info@eyesurgeryantalya.com

Telefon: +90 532 232 56 10

Güzeloba, 2246. Sk. No:75, 07230 Muratpaşa/Antalya

Bize Mesajla Ulaşın

© 2021 EYE SURGERY ANTALYA. Tüm Hakları Saklıdır. | Tekhiz Web Solutions

TurkeyEnglishGerman
Need Help?